【20G高防云服务器,放量5000台】    8核+8G+30M+50G服务器只需88元,资源有限,售完既止。  >>点击抢购    X

帮助与文档

帮助与文档 >  公告通知 > 阿贝云服务器支持安装哪些操作系统?

阿贝云服务器支持安装哪些操作系统?

阿贝云服务器支持的操作系统

    阿贝云,团队成员 坚持以用户需求为向导,用户满意为服务基本线。

    阿贝云,团队将会一直为广大用户提供 安全 快速 稳定 的 免费云服务器,性价比最高的良心云服务器收费产品。

    为此我们更新了云服务器 系统镜像。

    

    windows系列

                    QQ图片20200619172354.png


    linux系列

                    12.png  12.png

                    12.png


                

               最后,感谢大家一直对我们的产品认可和支持!